Кантрольна-вымяральныя матэрыялы

Дата: 16 марта 2018 в 01:32

МОВА

5 клас

1. Тэставае заданне па тэме "Лексіка". 

2. Тэст па тэме "Фанетыка, арфаэпія, графіка".

3. Тэставыя заданні па раздзеле "Лексіка і фразеалогія".

4. Практычныя заданні па тэме "Антонімы". 

5. Тэматычны кантроль па тэме "Словазлучэнне". 

6. Практыкаванні па арфаграфіі. 


6 клас

1. Тэматычны кантроль па тэме "Назоўнік".

2. Тэставыя заданні па тэме "Прыметнік як часціна мовы". 

3. Тэставыя заданні па тэме "Назоўнік". 

4. Практычныя заданні па тэме "Назоўнік. Правапіс". 

7 клас

1. Праверачная тээставая работа па тэме "Прыслоўе" (1,2 варыянт).

2.  Тэставая работа па тэсе "Дзеепрыметнік" (В1).

3. Тэставая работа па тэсе "Дзеепрыметнік" (В2).

4. Тэматычны кантроль па тэме "Дзеепрыслоўе". 


8 клас:

1. Адасобленыя члены сказа.

2.  Словазлучэнне. Паняцце пра сказ (В1).

3. Словазлучэнне. Паняцце пра сказ (В2). 

4. Кантрольная тэставая работа (1,2 варыянты).

5. Тэставая работа па раздзеле "Сінтаксіс). 

6. Тэст па тэме "Двухсастаўны просты сказ".

7. Тэст па тэме "Аднасастаўныя сказы". 

8. Практычныя заданні па тэме "Асаблівасці кіравання і дапасавання ў бел.мове".


9 клас:

1. Выніковая кантрольная тэставая работа.

2. Тэставая работа па тэме "Складаны сказ (В2)".

3. Тэставыя заданні па раздзеле "Складаны сказ" (1,2 варыянт).

4. Кантрольная тэставая работа па раздзеле "Сінтаксіс і пунктуацыя". 

5. Тэматычны кантроль па тэме "Складаназалежны сказ".

6. Тэматычны кантроль па тэме “Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі сэнсавых частак”.


10 клас

1. Практычныя заданні па тэме "Арфаграфія і пунктуацыя".

2. Кантрольны абагульняльны тэст для 10 профільнага класа.
 

11 клас

1. Практычныя заданні па раздзеле "Марфалогія". 

2. Пробны тэст па падрыхтоўцы да ЦТ. 

 

ЛІТАРАТУРА

9 клас

1. Тэматычны кантроль па раздзелу “Літаратура Асветніцтва і рамантызму”.

10 клас

1. Творчасць З.Бядулі.

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.